četrtek, 6. februar 2014

ODKLON

je današnja beseda.

Ok, najprej mi je na misel prišel tisti telovadni odklon... pa naša smrklja noče pozirat tako, da moram v drugo smer ;)

Striček google vse ve, pa sem poiskala idejo pri njem... tole je se je znašlo na vrhu... madonca, je komu kaj jasno? :P

***

Standardni odklon

Iz Wikipedije, proste enciklopedije
Stándardni odklòn (tudi stándardna deviácija) (σ, sigma) je statistični kazalec, največkrat uporabljen za merjenje statistične razpršenosti enot. Z njim je moč izmeriti, kako razpršene so vrednosti, vsebovane v populaciji. Standardni odklon je definiran kot kvadratni koren variance, s čimer je v vsakem primeru dosežena pozitivna vrednost kazalca.
Standardni odklon je lahko računan kot σ (sigma) in sicer kot odklon celotne populacije ali njene naključne spremenljivke, ali pa kot s in sicer kot odklon posameznega vzorca statistične populacije. Za ta različna odklona se formuli razlikujeta.
Merjenje standardnega odklona je v statistiko vpeljal angleški statistik Karl Pearson.

Matematična definicija

Standardni odklon vseh enot statistične populacije je definiran s formulo:
\sigma = \sqrt{\frac{ \sum_{i=1}^N (x_i - \overline{x})^2}{N}}
kjer je xi i-ta enota v statistični populaciji, \overline{x} aritmetična sredine populacije, N pa število vseh enot.
Standardni odklon vzorca statistične populacije je definiran s formulo:
s = \sqrt{\frac{ \sum_{i=1}^N (x_i - \overline{x})^2}{N - 1}}
Velik standardni odklon σ kaže na veliko razpršenost enot v populaciji, tj. enote so razporejene v velikem obsegu okoli aritmetične sredine. Majhen standardni odklon σ pa nasprotno predstavlja veliko koncentracijo statističnih enot okoli aritmetične sredine.

 ***

Bom jaz raje kar po svoje... ;)

Odklon razumem kot nekaj, kar je drugače kot običajno...
tokrat je kriv Picasso... njegov Naslonjeni Harlekin, menda prvi v seriji, predstavlja umetnikov odklon običajnemu (slikanju), prav tako je Harlekinov položaj odklonilen (slikan je po smrti umetnikovega dobrega prijatelja in nakazuje na odklonilen odnos do družbe, druženja... ), prav na koncu, pa še jaz pristavim svoj piskerček... moj odklon predstavlja drugačen način dela... olje na platnu... brez keramike, akrilov in pretirane domišlije... študijska zadeva-kopija znanega avtorja... le kdo drugi, kot Picasso (no, tu pa ni odklonov ;) ).p.s. za tiste, ki poznate delo... brez skrbi, ni še dokončano ;)

Ni komentarjev:

Objavite komentar